سانسور کارگردان چینی برنده اسکار در زادگاهش

سانسور کارگردان چینی برنده اسکار در زادگاهش

پس از اعطای سه جایزه اسکار به فیلم "سرزمین خانه‌بدوشان"، اطلاعات جدید مربوط به کارگردان آن از فضای مجازی در چین حذف شد. کلویی ژائو، به خاطر این فیلم جایزه اسکار بهترین کارگردانی را از آن خود کرد.؛