گفتگوی لباس پارسی با آرام سلیمی رئیس هیئت داوران و رئیس کمیته تخصصی کیف و کفش

گفتگوی لباس پارسی با آرام سلیمی رئیس هیئت داوران و رئیس کمیته تخصصی کیف و کفش

آرام سلیمی رئیس هيئت داوران و رئیس کمیته تخصصی کیف و کفش: جشنواره یازدهم با وجود همه هجمه‌های منفی بسیار خوب بود اما ، گویا در بین ما اینطور جا افتاده که انتقاد کنیم تا اینکه بیاییم پیشنهاد سازنده داشته باشیم؛