آرایش کردن کودکان و دنیای مجازی

آرایش کردن کودکان و دنیای مجازی

آرایش کودک به صورت ناخودآگاه به کودک القا می‌کند که بدون آرایش زیبا نیست و اگر می‌خواهد دیده شود و مورد توجه عموم و تحسین بقیه قرار گیرد باید آرایش کند!؛