در قشم برای مقابله با کرونا لباس «گان» تولید می‌شود

در قشم برای مقابله با کرونا لباس «گان» تولید می‌شود

با تاکید رییس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم برای تأمین تجهیزات مورد نیاز کادرهای درمانی و خدماتی جزیره برای مقابله با کرونا یک واحد تولیدی پوشاک در شهرک صنعتی طولای قشم به تولید لباس «گان» بیمارستانی اقدام کرده است.؛