کارآفرینان موفق ایرانی صنعت مد و لباس

کارآفرینان موفق ایرانی صنعت مد و لباس

ایرانیان در هرجای دنیا که باشند افتخار آفرین هستند، کارآفرینان موفق ایرانی علی رقم وجود مشکلات مختلف و ریسک زیاد سرمایه‌گذاری همیشه سرامد برترین کارآفرینان جهان هستند؛