استایل بوهو یا بوهمین

استایل بوهو یا بوهمین

بوهو یا بوهمین یک سبک استایل خاص است که تأکید زیادی بر آزادی و طبیعت‌گرایی دارد. این استایل در دسته‌بندی استایل‌های غیررسمی قرار می‌گیرد؛