بازدید معصومه پاشایی، نماینده مَرَند و جلفا از یازدهمین نمایشگاه مد و لباس فجر

بازدید معصومه پاشایی، نماینده مَرَند و جلفا از یازدهمین نمایشگاه مد و لباس فجر

نمایشگاه آن سطح کیفیتی که فکر می‌کردم را ندارد و سال های گذشته هم از نمایشگاه بازدید داشتم و یا اینکه آیا امکان استفاده در تولید را دارند و حتی اینکه آیا جامعه کشش دارد از این آثار استفاده کند، نظر من منفی است؛