الیاف اسپندکس

الیاف اسپندکس

اسپندکس یک نوع الیاف مصنوعی سبک وزن است که جهت تولید لباس های کششی مثل لباس ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد؛
پاک کردن علائم سوختگی از روی لباس

پاک کردن علائم سوختگی از روی لباس

علائم سوختگی در اثر اتو کردن بر روی لباس ها به وجود می آیند در چنین مواقعی گرمای اتو باعث ذوب شدن الیاف پارچه می شود و خود را به شکل سوختگی روی پارچه نشان می دهد؛
پارچه های دارای گواهینامه Certified fabrics

پارچه های دارای گواهینامه Certified fabrics

داشتن هر گونه گواهینامه کیفیت برای خرید پارچه به اندازه ترکیبات آن حائز اهمیت است. امروزه در جاهایی به غیر از برچسب لباس های پیش دوخته می توان نشانه های گواهینامه را یافت؛