۱۰ کشور برتر تامین کننده پوشاک برای سال ۲۰۲۲

۱۰ کشور برتر تامین کننده پوشاک برای سال ۲۰۲۲

صنعت نساجی و پوشاک جهان به شدت در حال رشد بوده است و این فرصتی را برای کشورهای تولید کننده فراهم کرده است تا با کنار زدن مشکلات زنجیره تامین جهانی، نساجی یکی از صنایع تثبیت شده در بازارهای رقابتی باشد؛