جی‌جی حدید نمی‌خواهد روی جلد مجلات باشد

جی‌جی حدید نمی‌خواهد روی جلد مجلات باشد

جی‌جی حدید با اشاره به حرفه مدل بودنش که تا کنون چشمگیر بوده است، توضیح داد که به چه دلیل دیگر قصد ندارد در آینده برخی کارها را بپذیرد و نمی‌خواهد روی جلد مجلات باشد؛