رشد قابل توجه بازار چاپ دیجیتال پوشاک

رشد قابل توجه بازار چاپ دیجیتال پوشاک

تکنولوژی چاپ دیجیتال نساجی یا همان این امکان را فراهم می کند که طرح و نقشه ها به طور نامحدود توسط یک چاپگر دیجیتال در سریع ترین زمان ممکن بر روی سطح منسوج نقش بسته و این سادگی باعث محبوبیت سریع آن شده است؛