شیوه درست شستن لباس‌های مخمل

شیوه درست شستن لباس‌های مخمل

لباس مخمل مثل دیگر لباس‌ها پس از چند بار استفاده احتیاج به شستشو پیدا می‌کند. ولی به علت حساسیت آنها، شیوه شستشوی لباس مخمل قدری فرق دارد؛