طراحی لباس جدید ناسا با الهام از یک بازی ویدئویی

طراحی لباس جدید ناسا با الهام از یک بازی ویدئویی

ناسا در سال ۲۰۲۴ فضانوردان را با لباسی عجیب با الهام از یک بازی ویدئویی به کره ماه می فرستد. این رخدادی هیجان انگیز برای علم و تکنولوژی است اما طراحی و مد هم از این حرکت ناسا در خارج از جو زمین بهره خواهد برد؛